یکشنبه 5 بهمن 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

نمایشگاه هفته پژوهش استان فارس ۱۷ الی ۲۰ آذرماه برگزار خواهد شد.

به منظور اطلاع رسانی فعالیت های پژوهشی دستگاه های مختلف استان فارس، نمایشگاه هفته پژوهش در روزهای ۱۷ الی ۲۰ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷ در محل مجتنع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

به منظور اطلاع رسانی فعالیت های پژوهشی دستگاه های مختلف استان فارس، نمایشگاه هفته پژوهش در روزهای ۱۷ الی ۲۰ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷ در محل مجتنع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1398/09/11
کد : 10145
تعداد بازدید: 87