یکشنبه 5 بهمن 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

به همت مجمع خیران نخبه پرور فارس و بنیاد نخبگان فارس، دانش آموزان پایه هفتم ناحیه 3 آموزش و پرورش فارس مورد ارزیابی طرح شهاب قرار گرفتند

به همت مجمع خیران نخبه پرور فارس  و بنیاد نخبگان فارس، دانش آموزان پایه هفتم ناحیه 3 آموزش و پرورش فارس مورد ارزیابی طرح شهاب قرار گرفتند

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان فارس، روز پنجشنبه 7 آذرماه 98 دانش آموزان منتخب پایه هفتم تاحیه 3 آموزش و پرورش شیراز، در ارزیابی طرح شهاب شرکت کردند که به همت مجمع خیرین نخبه پرور فارس و بنیاد نخبگان فارس و با همکاری اساتید حوزه هنری فارس و اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 برگزار شد.
در این ارزیابی دانش آموزان در 3 حوزه استعداد کلامی، استعداد فضایی و استعداد هنری شرکت کردند که استعداد هنری شامل خوشنویسی، نقاشی، عکاسی، موسیقی و نمایش بود.
این دانش آموزان که در سه سال چهارم، پنجم و ششم ابتدایی توسط معلمان خودشان رصد و انتخاب شده بودند، مجددا در این مرحله ارزیابی شدند تا منتخبین این دوره،  در دوره های آموزشی آتی که توسط مجمع خیرین نخبه پرور و با همکاری بنیاد نخبگان و حوزه هنری برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

گالری تصاویر

تاریخ انتشار : 1398/09/10
کد : 10142
تعداد بازدید: 182