یکشنبه 5 خرداد 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها
 

سامانه ها

کارگاه آموزش سامانه سینا و جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ویژه دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی 98-97 با حضور رئیس، معاون و کارشناسان بنیاد نخبگان فارس و کارشناسان استعداد های درخشان دانشگاه ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس، در عصر چهارشنبه مورخ 8 اسفند ماه 97 به حضور رئیس، معاون و دو تن از کارشناسان بنیاد نخبگان استان فارس و همچنین کارشناسان استعداد های درخشان دانشگاه های شیراز، علوم پزشکی شیراز و صنعتی شیراز و همچنین رئیس اداره استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کارگاه آموزش سامانه سینا و جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ویژه دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی 98-97 برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس، در عصر چهارشنبه مورخ 8 اسفند ماه 97 به حضور رئیس، معاون و دو تن از کارشناسان بنیاد نخبگان استان فارس و همچنین کارشناسان استعداد های درخشان دانشگاه های شیراز، علوم پزشکی شیراز و صنعتی شیراز و همچنین رئیس اداره استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کارگاه آموزش سامانه سینا و جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ویژه دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی 98-97 برگزار گردید.
در ابتدای این کارگاه دکتر شریف رئیس بنیاد نخبگان استان فارس ضمن تبریک به برگزیدگان این جوایز و آرزوی موفقیت های بیشتر به معرفی فعالیت های بنیاد نخبگان و مجمع خیران نخبه پرور استان فارس پرداخت.
در ادامه این کارگاه سرکار خانم حسینی کارشناس امور نخبگان بنیاد نخبگان استان فارس به معرفی تسهیلات و جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان پرداخت و به صورت عملی نحوه تقاضای تسهیلات در سامانه سینا را آموزش داد.
در پایان نیز با حضور دکتر شریف و کارشناسان بنیاد نخبگان فارس به پرسش های دانشجویان در این زمینه پاسخ داده شد.

گالری تصاویر

تاریخ انتشار : 1397/12/14
کد : 268
تعداد بازدید: 82

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد

◈ ◈آدرس: شیراز - بلوار چمران - ابتدای بلوار شاهد - باغ مهر جوان◈ ◈

07136242850-07136242863-07136242849