پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها
 

سامانه ها

راه اندازی و راهبری سامانه تأمین مالی و سرمایه گذاری طرح های دانش بنیان، خلاق و فناور

راه اندازی و راهبری سامانه تأمین مالی و سرمایه گذاری طرح های دانش بنیان، خلاق و فناور

پیرو تفاهم نامه های  منعقد شده معاونت علمی و فناوری  با شرکت های " گروه پیشگامان کارآفرینی کارن" و " ایده پردازان کسب و کار"  با موضوع" همکاری در جهت راه اندازی و راهبری سامانه تأمین مالی و سرمایه گذاری طرح های دانش بنیان، خلاق و فناور" و  به منظور تکمیل چرخه تامین مالی دانش بنیان ، سامانه های مذکور راه اندازی شده است .هدف از استقرار سامانه ، ایجاد بانک اطلاعاتی  طرح های دانش بنیان، خلاق و فناور ، ارزیابی طرح ها به منظور حصول اطمینان بیشتر از صحت اطلاعات، تشخیص مناسب فرصتهای سرمایه گذاری مناسب  و معرفی به سرمایه گذاران، دسترسی سریع تر سرمایه پذیر به سرمایه گذاران، مربیان و ارزشگذاران و نیز آموزش و فرهنگسازی استفاده از روشهای کارآمد تامین مالی می باشد.
لازم به ذکر است  آدرس اینترنتی سامانه های  مزبور به ترتیب سامانه کارن به نشانی www.karencrowd.com  و سامانه خانه سرمایه گذاری به نشانی  www.investhouse.ir، جهت بهره برداری معرفی می گردند

تاریخ انتشار : 1397/11/17
کد : 249
تعداد بازدید: 44

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد

◈ ◈آدرس: شیراز - بلوار چمران - ابتدای بلوار شاهد - باغ مهر جوان◈ ◈

07136242850-07136242863-07136242849