یکشنبه 5 خرداد 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها
 

سامانه ها

بازدید از 4 کارخانه مستقر در منطقه ویژه اقتصادی شیراز انجام شد.

به همت دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه شیراز در روز چهارشنبه مورخ 30 آبان ماه 97 از ساعت 9 الی 12 برنامه بازدیدی از 4 کارخانه مستقر در منطقه ویژه اقتصادی شیراز شامل کارخانه های: تولید مکمل های غذایی و دارویی، تولید کیت های تشخیص طبی و آزمایشگاهی، تولید ورقه های کامپوزیت و تولید کالای پزشکی نخ جراحی و ...  برگزار گردید

به همت دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه شیراز در روز چهارشنبه مورخ 30 آبان ماه 97 از ساعت 9 الی 12 برنامه بازدیدی از 4 کارخانه مستقر در منطقه ویژه اقتصادی شیراز شامل کارخانه های: تولید مکمل های غذایی و دارویی، تولید کیت های تشخیص طبی و آزمایشگاهی، تولید ورقه های کامپوزیت و تولید کالای پزشکی نخ جراحی و ...  برگزار گردید.
در این بازدید بیش از 30 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز و دانشجویان استعداد درخشان و استعداد برتر تحت حمایت بنیاد نخبگان حضور داشتند. با توجه به برقراری ارتباط بین بازدید کنندگان و صاحبان این کارخانه ها مقرر گردید تا با تشکیل کارگروهی، در جهت بهبود تولیدات این کارخانه ها برنامه ریزی انجام پذیرد.


تاریخ انتشار : 1397/09/10
کد : 207
تعداد بازدید: 65

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد

◈ ◈آدرس: شیراز - بلوار چمران - ابتدای بلوار شاهد - باغ مهر جوان◈ ◈

07136242850-07136242863-07136242849