پنج شنبه 7 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

مرحله سوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی نواحی 3 و 4 آموزش و پرورش شیراز برگزار شد

مرحله سوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی نواحی 3 و 4 آموزش و پرورش شیراز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان فارس در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، به همت جمعی از استعدادهای برتر و همکاری مجمع خیران نخبه پرور فارس، با حمایت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز مرحله سوم مدرسه پاییزه خلاقیت و ایده پردازی نواحی 3 و 4 آموزش و پرورش فارس در شیراز برای 37 نفر از دانش آموزان که در مرحله دوم برنامه برگزیده شدند به صورت مجازی طی 4 روز برگزار شد.
در این برنامه که در روزهای 11 تا 14 بهمن ماه از طریق سامانه های مجازی برگزار شد، دانش آموزان در برابر هیئت داوران متشکل از استعدادهای برتر استان به دفاع از پروژه های خویش به صورت انفرادی و گروهی (در صورت نگارش پروپوزال علمی) پرداختند. برای این کار دانش آموزان شرکت کننده در بخش پروپوزال پژوهشی 10 دقیقه فرصت داشتند تا کار خود را ارائه کرده و در 15 تا 20 دقیقه پس از آن به پاسخ گویی به سوالات مطرح شده بپردازند و در بخش ادبی و کتابخوانی در حدود 20 دقیقه به سوالات داوران پاسخ دادند. به طور کلی تسلط در ارائه، انتقال مفهوم، امانت داری علمی و ادبی و چگونگی پاسخگویی به سوالات از جمله معیارهای مطرح شده در داوری بودند. پس از پایان جلسه داوری 25 دانش آموز برگزیده برای شرکت در ادامه برنامه انتخاب شدند. شایان ذکر است در ادامه این برنامه هر کدام از دانش آموزان براساس حوزه فعالیت انتخابی خود (پژوهش، ادبی یا کتابخوانی) زیر نظر یکی از متخصصین به عنوان دوست علمی طی مدت 6 تا 9 ماه به فعالیت علمی و پژوهشی خواهند پرداخت.

ردیف

نام

نام خانوادگی

آفرینش ادبی

کتابخوانی

پژوهش علوم انسانی

پژوهش فنی و مهندسی

1

فاطمه

ادیبان

 

تایید

 

 

2

مهسا

استوار

تایید

 

تایید

 

3

سولماز

اسدی

تایید

 

تایید

 

4

حنانه

امیری

تایید

 

 

 

5

نرجس

بوستانی

تایید

 

 

 

6

نیایش

پیش بین

تایید

تایید

 

تایید

7

زهرا

جاوید پور

تایید

 

 

 

8

نرجس

حاصلی

تایید

تایید

 

 

9

کیانا

حمیدی

تایید

تایید

 

تایید

10

زهرا

خسروانیان

تایید

 

تایید

 

11

نرگس

دهقانی

تایید

 

تایید

 

12

یاسمن

رضایی

 

تایید

 

تایید

13

فاطمه

زحمتکشان

تایید

 

 

 

14

حدیث

سروش نیا

 

 

تایید

 

15

نرگس

قاسمی

تایید

 

 

 

16

زینب

قانع

 

 

تایید

 

17

زهرا

قنواتی

تایید

 

تایید

 

18

فاطمه

کیانی خو

 

 

تایید

 

19

زهرا

مکلا همنیاز

 

تایید

 

 

20

ملیکا

منظری

تایید

تایید

 

 

 

گالری عکس

تاریخ انتشار : 1399/12/05
کد : 20385
تعداد بازدید: 22