سه شنبه 30 دی 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

برنامه ویژه جهت آموزش شهاب خانواده‌ ها در آینده

اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش فارس برنامه ویژه جهت آموزش شهاب خانواده‌ها خواهد داشت

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان فارس درجلسه ای که 99/10/15 با حضور جناب آقایان دکتر فخارزاده معاون بنیاد نخبگان فارس، دکترغلامی رییس سمپاد، جناب آقای رحیمی رییس انجمن اولیا و مربیان آموزش وپرورش و جناب آقای شهوند کارشناس این اداره برگزار شد، نحوه حمایت انجمن اولیا و مربیان از برنامه ملی شهاب مورد تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه مقررشد که سه جلسه از برنامه‌های انجمن اولیا و مربیان به معرفی برنامه ملی شهاب اختصاص یابد، دراین برنامه‌ها که با جلسه توجیهی مسئولین انجمن‌های اولیا و مربیان و همکاری کارگروه مشاوره شروع خواهد شد قصد بر آن است که علاوه بر آشنایی با برنامه، مبانی شهاب در خانواده آموزش داده شوند و حوزه‌های استعدادی معرفی گردند. همچنین راهکار‌های همکاری خانواده با آموزگاران و عوامل اجرایی نیز متذکر گردد. در راستای معرفی این برنامه ملی و نحوه همکاری خانواده‌ها دراجرای موثر آن توافق گردید که اداره سمپاد برای تولید محتوای ثمر بخش آموزشی و همچنین معرفی مدرسین واجد شرایط  با این انجمن تعامل داشته باشد.

تاریخ انتشار : 1399/10/24
کد : 20358
تعداد بازدید: 23