سه شنبه 30 دی 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

کنفرانس "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: تبیین و بایسته های اجرا"

کنفرانس "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: تبیین و بایسته های اجرا"

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نظر دارد دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را با عنوان "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: تبیین و بایسته های اجرا" در 29 و 30 اردیبهشت 1400 به صورت مجازی برگزار نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به وبگاه  http://conference.olgou.ir مراجعه نمایید.

تاریخ انتشار : 1399/10/24
کد : 20352
تعداد بازدید: 45