پنج شنبه 7 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

وبینار آموزشی روش تحقیق ترکیبی

وبینار آموزشی روش تحقیق ترکیبی

بنیاد نخبگان فارس در نظر دارد با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز در روز 29 بهمن ماه اقدام به برگزاری وبینار آموزشی روش تحقیق ترکیبی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی نماید.
تحقیق با روش‫ های ترکیبی، متأخرترین جهت‫ گیری روش‫ شناختی در رویکردهای روش تحقیقی معاصر است، که به دنبال دوره‫ای نسبتاً طولانی از مناقشه‏ های بین دو رویکرد پارادایمی کمّی‫ گرا و کیفی‫ گرا، ظهور پیدا کرده است. روش های تحقیق کیفی و کمی هر کدام نقاط قوت و ضعفی دارند که استفاده از آن ها را محدود می کند. روش های پژوهش ترکیبی در پی تلفیق این دو رویکرد و خلق پارادایم جدیدی است تا از تمام مزیت های هر دو روش سود ببرد. این دوره شامل نکات بسیار کاربردی و ارزنده جهت عموم دانشجویان، خصوصا جهت نگارش پایان نامه در مقاطع تحصیلات تکمیلی می باشد.‬‬‬‬‬‬
دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی سال تحصیلی 1400-1399 سراسر کشور می توانند جهت شرکت در این دوره (به صورت رایگان) در سامانه sina.bmn.ir بخش برنامه های استانی ثبت نام نمایند.


تاریخ انتشار : 1399/11/25
کد : 20349
تعداد بازدید: 124