یکشنبه 5 اسفند 1397

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها
 

سامانه ها

انتصاب رئیس بنیاد نخبگان استان فارس به عنوان عضو «کارگروه راهبردی و توسعه امور فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری»

طی حکمی از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس بنیاد نخبگان استان فارس به عضویت «کارگروه راهبری و توسعه علوم فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» درآمد.

طی حکمی از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس بنیاد نخبگان استان فارس به عضویت «کارگروه راهبری و توسعه علوم فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» درآمد. در متن این حکم آمده است: جناب آقای دکتر حبیب شریف، با عنایت به شایستگی ها و تجربه های ارزشمند جنابعالی در حوزه فناوری و نوآوری، بدین وسیله به عنوان عضو کارگروه راهبری و توسعه امور فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری منصوب می شوید.
 کارگروه فوق در راستای بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های خبرگی و خرد جمعی اندیشمندان کشور برای اجرای سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت توسعه فناوری و نوآوری تشکیل می‌گردد. این کارگروه مأموریت دارد که با نظریه پردازی، راهبری و ارائه تدابیر و طرح های نوین، زمینه ایجاد جامعه کارآفرین و خلاق در کشور را فراهم نماید.  امید است جنابعالی با همکاری و مشارکت دیگر اعضای این کارگروه و حوزه ستادی مرتبط در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موجبات ارتقاء نقش حوزه علم و فناوری در پاسخگویی به چالش های امروز و نیازهای آینده کشور را فراهم نمایید.

 

تاریخ انتشار : 1397/04/09
کد : 136
تعداد بازدید: 82

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد

◈ ◈آدرس: شیراز - بلوار چمران - ابتدای بلوار شاهد - باغ مهر جوان◈ ◈

07136242850-07136242863-07136242849