یکشنبه 5 اسفند 1397

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها
 

سامانه ها

جلسه مشترک رئیس بنیاد نخبگان فارس با شورای اجرایی انجمن ریاضی کشور در تهران

در جلسه مشترک رئیس بنیاد نخبگان فارس با شورای اجرایی انجمن ریاضی کشور در تهران: مقوله کارآفرینی به زیر شاخه های موضوعی کنفرانس بین‌المللی ریاضی کشور اضافه گردید. 

در جلسه مشترک رئیس بنیاد نخبگان فارس با شورای اجرایی انجمن ریاضی کشور در تهران: مقوله کارآفرینی به زیر شاخه های موضوعی کنفرانس بین‌المللی ریاضی کشور اضافه گردید. 
در جلسه شورای اجرایی انجمن ریاضی کشور در محل انجمن ریاضی ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ماه، رئیس بنیاد نخبگان فارس با ارائه سخنانی تحت عنوان "نقش ریاضی دانان در تشکیل اکوسیستم کارآفرینی"، پیشنهاد نمود که از سال آینده و همزمان با برگزاری پنجاهمین کنفرانس بین‌المللی ریاضی کشور مقوله کارآفرینی به عنوان یکی از موضوعات مهم به زیرشاخه‌های مباحث این کنفرانس اضافه گردد که به تصویب شورای اجرایی انجمن ریاضی رسید.
اولین کنفرانس ریاضی کشور در سال ۱۳۴۸ شمسی در دانشگاه شیراز برگزار گردید و برگزاری پنجاهمین کنفرانس نیز در سال ۱۳۹۸ در دانشگاه شیراز با رویکرد جدید مبنی بر توجه ویژه به خلاقیت و نوآوری منبعث از هوش ریاضی افراد در مقوله کارآفرینی و یا نوع ارزش آفرینی در ریاضیات برگزار خواهد شد.
شریف گفت: از آنجا که ترویج آموزش و نیروی انسانی از اجزاء ابتدایی تشکیل دهنده یک زیست‌بوم کارآفرینی است، به مقوله تصور خلاق، خلاقیت، نوآوری و نوارزش آفرینی به عنوان چرخه کار آفرینی در این اکوسیستم اشاره کرد و به توجه اساتید ریاضی و ریاضیدانان به این مقوله تاکید نمود. وی با تشریح نوع دانشگاه ¬ها در تقسیم بندی آنها به نسل های اول، دوم و سوم و شیوه شکل‌گیری کسب و کار گفت: دانش و مهارت مرتبط با دو مقوله تصور خلاق و خلاقیت می‌بایست در آموزش و پرورش به افراد انتقال داده شود و بخشی از مهارت های مرتبط با حوزه خلاقیت و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شکل گرفته و این مهارت ها در شکل گیری یک نوع ارزش آفرین نقش حیاتی و کلیدی دارد و تربیت نسلی که بتواند این مهم را به پیش ببرد، می بایست توسط ریاضیدانان دلسوز، کارآمد و پرتلاش کشور انجام شود. لازم به ذکر است که در این جلسه مقرر گردید در چهل و نهمین کنفرانس ریاضی کشور که در شهریور ماه سال جاری در دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد، علاوه بر ارائه یک سخنرانی کلیدی توسط معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با مقوله کارآفرینی و لزوم شکل‌گیری دانشگاه نسل سوم و یک پنل تخصصی در این حوزه نیز توسط افراد صاحب نظر ارائه گردد.

 

تاریخ انتشار : 1397/04/05
کد : 135
تعداد بازدید: 85

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد

◈ ◈آدرس: شیراز - بلوار چمران - ابتدای بلوار شاهد - باغ مهر جوان◈ ◈

07136242850-07136242863-07136242849