دوشنبه 22 مهر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها
 

سامانه ها

سومین دوره خلاقیت نوآوری و کارآفرینی مدرسه نوکا

طرح مهارت آموزی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در راستای ایجاد دانشگاه نسل سوم

دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری (در راستای ایجاد دانشگاه نسل سوم)
مقدمه
دانشگاه ها به عنوان پیشران های توسعه و پیشرفت در جوامع مختلف از دیرباز تاکنون در نظر گرفته می شده اند که در دل خود جوانان مستعد را در جهت توسعه و پیشرفت پویا پرورش می داده اند. با توجه به این امر، دانشگاه ها در پرورش جوانان در راستای اشتغال نقش ویژه ای داشته و دارند. حال آنکه این نقش مهم با تغییر ماهیت و مسئولیت دانشگاه ها از حالت خطی خود به صورت فرایندی در آمده است. در توضیح این مسئله می بایست گفت که در دانشگاه های نسل یک و دو که به ترتیب بیشترین اهمیت را به امر آموزش و پژوهش اختصاص می دهند، آموزش ها و پژوهش ها به صورت خطی بوده است. این بدان معناست که جوانان با قرار گرفتن در محیط دانشگاه های نسل یک و دو آمادگی این را پیدا می کنند که در شغل هایی که در جامعه و بعضا توسط دولت ایجاد می شود شروع به کار و خدمت رسانی کنند. منظور از رابطه خطی این است که رابطه مستقیم بین تحصیل در دانشگاه های نسل اول و دوم و اشتغال (بعضا دولتی) در جامعه وجود دارد که با پایان دوره تحصیلات، فرد می تواند شغل خود را شروع کند. حال آنکه با تغییر در این ماهیت و به دلیل افزایش جمعیت و مهم تر از آن بزرگ تر شدن روز به روز دولت، امکان اینکه هر فرد بعد از اتمام دوره تحصیلات دانشگاهی دارای شغل باشد بسیار کاهش یافته است. این موضوع موجب به وجود آمدن دانشگاه های نسل سوم شد که هدف اصلی آنها ایجاد کارآفرینی و به عبارت خاص تر نوارزش آفرینی است.
دانشگاه نسل سوم به مثابه نیروی اصلی در جهت خلاقیت و نوآوری است که ارتباط بین دانشگاه های نسل یک و دو را با نیازهای واقعی جامعه ایجاد می کند. از آنجا که ماهیت دانشگاه های نسل سوم می طلبد که در راستای کسب و کار قدم های خلاقانه و نوآورانه بردارند، برخی ویژگی های سازمانی دانشگاه در جهت هرچه بیشتر در ارتباط بودن با دانشگاه تغییر می کند (کلارک ، 1998). این امر موجب آن می شود که گفتمان فرهنگ کارآفرینی هرچه بیشتر در جامعه طنین انداز شود و افراد در راستای شناخت و استفاده از فرصت ها برآیند (کربای ، 2004). این گفتمان فرهنگی موجب می شود تا افراد فارغ التحصیل شده از دانشگاه نسل سوم توانایی بیشتری در پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه داشته باشند و هر کدام براساس آموزش های تخصصی که در زمینه تحصیلی خود دیده اند برخی از این نیاز ها را برطرف کنند.  مهدی (1394: ص. 108) بر این باور است که افرادی که از دانشگاه های نسل سوم فارغ التحصیل می شوند "جویندگان کار نیستند، بلکه نوآورانی هستند که کارآفرینی نتیجه و محصول ایده ها و نوآوری های آنهاست." همچنین دانشگاه های نسل سوم تأمین مالی خود را از ارزش آفرینی خود ایجاد می کنند و این ارزش ها که از خلاقیت و نوآوری حادث شده است در جامعه متقاضیان فراوانی دارد و حتی به عنوان یاری رساننده به دولت تلقی می شوند (مهدی، 1394).
گذار  از دانشگاه های نسل یک و دو به دانشگاه نسل سه با برنامه های آموزشی در سطوح مختلف دانشگاه از جمله دانشجویان، اساتید و کارکنان قابل دسترسی خواهد بود. در سطح آموزش های دانشجویی که تمرکز این طرح بر آن است، این آموزش ها موجب بالا رفتن انگیزه کارآفرینی، تعهد، حل مسئله و استقلال دانشجویان می شود (گیب ، 1987).
براساس آن چه گفته شد، بنیاد نخبگان استان فارس با همکاری دانشکده روان شناسی و مرکز نوآوری دانشگاه شیراز در نظر دارد برای نیل به اهداف زیر این دوره را برگزار نماید:
اهداف کلی طرح
•    ایجاد بستر گذار از دانشگاه های نسل یک و دو به دانشگاه های نسل سه (کارآفرین)
•    ترویج خلاقیت و ایده پردازی در بین دانشجویان رشته های مختلف
•    ترویج نوآوری و کار آفرینی در بین دانشجویان رشته های مختلف
•    ایجاد بستر در جهت رشد دانشجویان نوارزش آفرین
•    هدایت جوانان نوارزش آفرین در جهت تجاری سازی ایده ها

اهداف آموزشی قصد شده
مهمترین اهداف آموزشی این دوره ها آشنایی دانشجویان با ...
•    استراتژی های یادگیری در بحث خلاقیت و ایده پردازی
•    تکنیک های خلاقیت و ایده پردازی
•    نحوه سنجش خلاقیت
•    نوآوری و تجاری سازی محصول
•    طراحی کسب و کار
•    بازاریابی و فروش
•    ایجاد کسب و کار نوآورانه

سرفصل های آموزشی
این برنامه در چها رمرحله به شرح زیر اجرا می شود:
الف: سرفصل های آموزشی خلاقیت و ایده پردازی
مرحله اول
در مرحله اول، کارگاه های آموزشی با تاکید بر مهارت های عام خلاقیت (Small c creativity) در پی آن هستند تا دانشجویان را با اصول اولیه و ماهیت خلاقیت آشنا سازند. اهمیت این مرحله در آن است که آموزش هایی که در مورد خلاقیت و ایده پردازی ارائه می گردد به عنوان سرمایه ای است که دانشجویان در مراحل بعدی و به طور ویژه در مرحله های مربوط به کارآفرینی و نوارزش آفرینی می توانند از آن استفاده نمایند.

سرفصل های آموزشی مرحله اول

ردیف

سرفصل آموزشی

1

تفکر و اندیشه ورزی

2

خلاقیت و ایده پردازی (آشنایی با انواع خلاقیت: علمی، فناورانه، صنعتی و ...)

3

انضباط شخصی

4

ارتباط موثر

5

جرأت ورزی

6

مدیریت زمان

7

تکنیک های خلاقیت


مرحله دوم
پس از آنکه دانشجویان آموزش های مرحله اول را گذراندند وارد مرحله دوم می شوند که به مهارت های خاص خلاقیت (Big C Creativity) اختصاص پیدا می کند. اهمیت این مرحله در آن است که قسمتی از گذار دانشجو از خلاقیت به نوآوری و کارآفرینی در سایه روشن این مرحله اتفاق می افتد. به طور کلی، دانشجو مهارت های عام خلاقیت را در مرحله اول آموزش می بیند، سپس وارد مرحله دوم می شود و آموزش های مرحله اول را تکمیل می نماید و در نهایت آماده مرحله گذار به سمت نوآوری و کارآفرینی می شود.

ردیف

سرفصل آموزشی

1

آشنایی با مبانی ایده پردازی میان و بینا رشته ای

2

حل مسأله و تصمیم گیری

3

آشنایی با اصول طراحی اتاق فکر

4

آشنایی با کار گروهی و تیمی

5

آشنایی با ارزیابی و مستند سازی ایده

 

ب: سرفصل های آموزشی نوآوری و کارآفرینی

مرحله سوم

پس از آنکه دانشجویان مباحث مربوط به خلاقیت و ایده پردازی را در سطح عام و خاص گذراندند وارد فاز دوم دوره می شوند که در صدد آموزش های مرتبط با نوآوری و کارآفرینی می باشد.

 

سرفصل های آموزشی مرحله سوم

ردیف

سرفصل آموزشی

1

آشنایی با انواع نوآوری

(شامل: تکنولوژی، بازار، تدریجی، رادیکالی و ...)

2

چرا و چگونگی کسب و کار نوپا، بازار، شرکت و ....

3

تفکر طراحی

4

آشنایی با امکان سنجی طرح

5

آشنایی با اصول کسب و کار

(شامل مدل کسب و کار)

6

آشنایی با اصول جذب سرمایه گذاری و تامین مالی خطر پذیر

7

آشنایی با بازاریابی و فروش

8

آشنایی با انواع قراردادها

9

آشنایی با مالکیت فکری و ثبت اختراع

10

آشنایی با ایجاد شرکت های دانش بنیان


مرحله چهارم
دانشجویانی که تمامی دوره ها و سرفصل های آموزشی مرحله یک، دو و سه را گذرانیده باشند می توانند وارد مرحله چهارم شوند. در مرحله چهارم دانشجویانی که ایده های کارآفرینی و نوارزش آفرینی دارند امکان این را خواهند داشت تا از مشاوره های رایگان دانشگاه در راستای عملی کردن ایده های خود بهره ببرند. همچنین دانشگاه ها و سایر مراکز مرتبط از جمله پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان استان این دانشجویان را در صدد عملی کردن ایده هایشان کمک خواهند کرد.
علاقه مندان به ثبت نام در این دوره از میان دانشجویان کارشناسی رشته های مختلف دانشگاه شیراز می توانند حداکثر تا تاریخ 10/80/98 ا زطریق لینک های زیر اقدام به ثبت نام نمایند.

http://iec.shirazu.ac.ir/
http://evnd.co/EIFZتاریخ انتشار : 1398/07/16
کد : 113
تعداد بازدید: 21

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد

◈ ◈آدرس: شیراز - بلوار چمران - ابتدای بلوار شاهد - باغ مهر جوان◈ ◈

07136242850-07136242863