سه شنبه 30 دی 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

اولین کارگاه آموزش نرم افزارهای شیمی محاسباتی

اولین کارگاه آموزش نرم افزارهای شیمی محاسباتی

به استحضار می رساند که "پویش بانوان استاد دانشگاه شیراز، پشتیبان توانمند سازی دانشجویان" با هدف تشویق و تقویت دانشجو در تهیه و ارائه محتوای آموزشی دیجیتال، نسبت به برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی برای مخاطب فضای مجازی در سال 1399 برنامه ریزی نموده است.
در این راستا، اولین کارگاه آموزشی با مدیریت سرکار خانم دکتر افشان مهاجری استاد محترم بخش شیمی دانشگاه شیراز در تاریخ 5 الی 8 آذر 1399 برگزار خواهد گردید. این کارگاه مجازی با حمایت مالی پویش توانمند سازی دانشجویان برگزار گردیده و بدون نیاز به پرداخت حق ثبت نام می باشد.

تاریخ انتشار : 1399/08/27
کد : 10329
تعداد بازدید: 65