سه شنبه 30 دی 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

برگزاری رویداد استارتاپی تجت عنوان "سران"

برگزاری رویداد استارتاپی تجت عنوان "سران"

با عنایت به عدم برگزاری رویداد استارتاپی در فروردین ماه سال جاری به ذلیل شیوع ویروس کووید 19، به استحضار می رساند دانشگاه صنعتی شیراز اقدام به برگزاری رویداد استارتاپی تحت عنوان "سران" با محوریت بازآفرینی ضایعات و اقتصاد چرخه ای، به صورت مجازی نموده است.

تاریخ انتشار : 1399/08/24
کد : 10328
تعداد بازدید: 38