فراخوان همایش کشوری: جشنواره ملی تجارب برتر شهاب

فراخون همایش کشوری: جشنواره ملی تجارب برتر شهاب

سه فرآیند «شناسایی» ، «تربیت» و «هدایت» استعداد های برتر از ضروریات آموزش و پرورش امروز است که اجرای برنامه ملی شهاب در راستای سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، زمینه ای مناسب برای رشد و بالندگی استعدادهای فرزندان عزیزمان را فراهم نموده است. اما اجرای این برنامه اثر گذار با چالشهایی مواجه است که بی شک تجربیات و ابتکارهای آموزگاران توانمند و مجریان دلسوز می تواند گره گشای آنها باشد. در این برهه، اولین چالش ها در خصوص شین شهاب (شناسایی) خود را بر مجریان و آموزگاران عرضه داشته اند، چه در زمینه چگونگی تشخیص استعداد، یا بستر سازی برای بروز استعداد و یا میزان توانمندی در هر یک از استعداد های چندگانه.
شناسایی، اولین و مهمترین اصل در اجرای بهتر برنامه ملی شهاب است، اما با توجه به جدید بودن برنامه و عدم وجود اطلاعات کافی و لازم در نزد آموزگاران و مجریان این برنامه، قصد بر آن است که طی یک همایش علمی و کشوری، تجارب برتر در غلبه بر چالش های پیش روی شناسایی بهتر استعداد دانش آموزان، بصورتی علمی ارایه شوند تا با استفاده از نتایج آن، آموزگاران و مجریان این برنامه را در بهتر شناسایی استعداد ها یاری شوند. در همین راستا بنیاد ملی نخبگان و اداره کل آموزش و پرورش استان فارس با همکاری بنیاد نخبگان استان فارس این افتخار را دارند که با بهره گیری از توانمندیهای ممکن اقدام به برگزاری مجازی این همایش ملی در بعد شناسایی نماید. هدف آن است که محیطی برای بیان تجربیات موفق اجرا شده در محورهای معین، در قالب یک رقابت سالم و مباحثه علمی ایجاد گردد. سپس تجربیات برتر به انتخاب کمیته علمی پس از تدوین و تکمیل، به صورت فیلم کتاب و غیره) با ذکر نام مبتکران و حامیان، مستند سازی شده و همراه با نتیجه مباحث علمی، در اختیار مجریان این برنامه عظیم ملی قرار گیرد.  به برگزیدان آثار برتر به انتخاب کمیته علمی همایش با لحاظ اولویت، جوایز، هدایا و لوح تقدیر اهدا می گردد.

محورهای پیشنهادی:
1) برنامه درسی
•    غنی سازی محیط یادگیری و شناسایی استعدادها
•    محتوی کتب درسی و شناسایی استعدادها
•    فعالیت های فوق برنامه و شناسایی استعدادها
•    روش های تدریس و شناسایی استعدادها
•    تکالیف یادگیری و شناسایی استعدادها
•    بسترسازی بروز استعدادها

2) ابزار شناسایی استعدادها
•    مقیاس ارزیابی آموزگار
•    معیارهای ادراکی و عملکردی سنجش گویه‌ها
•    ارزشیابی توصیفی
•    ارتباط بین گویه ها و محتوای درسی
   
3) کارگروه شهاب مدرسه
•    ارتباط بین معلمان در شناسایی استعدادها
•    نقش کارگروه مدرسه در شناسایی استعدادها
•    فعالیتهای فرا مدرسه ای در شناسایی استعدادها

4) خانواده
•    آموزش خانواده و شناسایی استعدادها
•    تعامل والدین و معلمان در شناسایی استعدادها
•    شیوه های شناسایی استعدادها توسط والدین

ویژگی های نوشتاری اثر (تجربه):
1.    ارسال آثار در فایل Word و مستندات به صورت Zip  مطابق با دستورالعمل زیر
2.    عنوان: حداکثر در دو سطر
3.    نام و نام خانوادگی
4.    سمت (آموزگار، مدیر، عوامل اجرای شهاب، کارشناس اداره آموزش و پرورش، مدرس) نام مدرسه یا محل کار، منطقه، شهرستان و ناحیه آموزش و پرورش، استان، آدرس پست الکترونیکی، شماره همراه؛
(نمونه: رضا طاهری، مدیر دبستان گلشن، آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان شیراز، فارس، ---@----- ، 09171234567)
(نمونه: رضا طاهری، آموزگار دبستان شهید چمران، زرقان، آموزش و پرورش ناحیه 1 شهرستان مرودشت، فارس، ------@----- ، 09171234567)؛
5.    چکیده: حداقل 150 کلمه و حداکثر 250 کلمه باشد.
6.    محور و زیر محور مرتبط: (بر اساس تقسیم بندی فوق)
7.    ارتباط با برنامه شهاب (مثلاً گویه شماره 5 از استعداد ریاضی)
8.    مقدمه
9.    متن اصلی: به صلاحدید صاحب اثر حداقل شامل بندهای 10الی 13 زیر
10.     نحوه اجرای عملی تجربه؛
11.     مستندات و تاریخ های اجرا: (فایل ها ی پیوست)؛
12.     نتایج حاصل از نظر علمی و تجربی با مستندات: (فایل های پیوست یا آمار مستند)؛
13.     نتایج خاص در مورد اثر.
لطفا اثر و مستندات مرتبط از طریق سامانه eform.farsedu.ir/shahab ارسال شود.
تذکر: برگزار کنندگان مجاز به استفاده از آثار با ذکر نام صاحب اثر هستند.

تاریخهای قابل توجه و آدرس
زمان ارسال آثار: تا 1399/11/22
زمان اعلام نتایج: 1399/12/08 هم زمان با روز امور تربیتی.
آدرس دبیرخانه همایش: شیراز، خیابان معدل شرقی، اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، اداره پرورش استعدادهای درخشان، تلفن 07132353925
ایمیل جهت سوالات ضروری: vice.fars@bmn.ir

یک نمونه از نحوه نگارش تجربه ها در زیر تقدیم می شود:

عنوان اثر: مجری کوچک
ارتباط با برنامه شهاب:  محور 2 جشنواره، مقیاس ارزیابی شهاب، استعداد کلام)
رضا طاهری، آموزگار دبستان ارشاد، آموزش و پرورش شهرستان مرودشت، فارس،Mitrataheri@farsedu.ir، 09171234567
چکیده:
یکی از دغدغه های اصلی معلمان درکلاس های درس، چگونگی شناسایی درست استعدادهای دانش آموزان در برنامه ملی شهاب است. یکی از این حوزه های استعدادی، هوش کلامی و ادبی است. آن چه در این نوشته به آن پرداخته ام حاصلِ توجه دقیق و هوشمندانه ای به رفتارها و تعاملات دانش آموزانم و استفاده از اطلاعات حاصل از این مشاهدات در شناسایی استعدادهای آنها بر مبنای آموخته های برنامه ملی شهاب است. شهاب به من آموخت که چگونه می توانم در همان بسترِ کلاس درس با مشاهده و دقت در رفتارهای دانش آموزانم، هوشمندانه و اثربخش عمل نمایم و هوش کلامی دانش آموزم را شناسایی کنم.
مقدمه:
برنامه ملی شهاب، برنامه ای در راستای شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان است. برنامه ای ملی که در تمامی مدارس ایران از پایه چهارم شروع می شود و معلم به عنوان یک راهنما و تسهیل گر در کنار دانش آموزان قرار می گیرد تا آن ها را در مسیر رشد و بالندگیِ استعداها و توانمندی هایشان همراهی نماید. دقت و هوشمندی معلم یکی از ضروریات این برنامه برای شناساییِ درست استعدادها است. این نوشته یکی از این فعالیتها را که به ثمر نشسته و می تواند برای دیگران مفید باشد بیان می کند.

متن اصلی تجربه:
        از ابتدای سال تحصیلی، با یک معضل جدی در کلاسم روبرو بودم و آن وجود دانش آموزی به نام نرگس بود بود که به رعایت نوبت در صحبت کردن در کلاس، پایبند نبود و با ورود گاه و بی گاه خود در صحبت های همکلاسی هایش، یا تکمیل و ادامه دادنِ پاسخ هایِ آن ها، موجبِ اعتراضِ همکلاسی هایش می شد. گاهی حتی من هم به عنوان یک معلم عصبانی میشدم و با اخم و ناراحتی به او تذکر می دادم که به سایرِ دانش آموزان هم فرصت حرف زدن بدهد.
بعد از شرکت در دوره های ضمن خدمتِ شهاب، با هوش های چندگانه و ضرورت شناسایی استعدادهای دانش آموزانم آشنا شدم. گرچه قبلاً در زمان تربیت معلم نظریه هوش های چندگانه را خوانده بودم، لیکن بعد هم به فراموشی سپرده بودم؛ اما این بار قرار بود من به شناسایی استعدادها و هوش های متفاوت فراگیرانم بپردازم. وظیفه ای که بر دوشم بسیار سنگینی می کرد. برای کاهش استرسم شروع به خواندن کتابچه دست نامه شهاب کردم. سعی می کردم به دنبالِ روش های کاربردی برای استفاده در کلاسم بگردم. با اطلاعاتی که از کلاس های ضمن خدمتِ شهاب و مطالعات خودم به دست آورده بودم، راهیِ سفرِ شناسایی استعدادها در کلاس درسم شدم.
آموخته هایم در دوره های آموزشی شهاب باعث شد نگاهی متفاوت به رفتارهای نرگس داشته باشم و با دقت در رفتارهای او متوجه استعدادِ کلامیِ نرگس شوم. نرگس مدام در کلاس درس صحبت می کرد و حتی گاهی بدون اجازه و ناگهانی دربینِ صحبتهای دوستانش، شروع به صحبت می کرد. این رفتارش موجب شده بود که او را به عنوان دانش آموزی پرحرف و بی ادب بشناسند. اما طبق چک لیستِ ارزیابی و شناسایی استعدادها در برنامه شهاب، متوجه تواناییِ نرگس در استفاده از کلمات متفاوت، اشعار، ضرب المثل ها و عبارات بالاتر از فهمِ همکلاسی هایش شدم. با کمی دقت دریافتم که نرگس بسیار شیواتر و واضح تر از دوستانش، منظور خود را بیان می کند و حتی بهتر و سریع تر از سایرین معانی جملات، عبارت و مفاهیم را درک می کند و شاید به همین دلیل بود که وارد صحبت های دوستانش می شد تا به تکمیل و توضیح صحبت ها و پاسخ های آن ها بپردازد.
پس از این که بررسی های بیشتری را در رابطه با او انجام دادم، مسأله را در کار گروه شهاب مدرسه مطرح کردم و قرار شد، معاون  مدرسه در مراسم صبحگاهی از نرگس به عنوان مجری استفاده کند. علاقه و پشتکار او در این مسیر قابل توجه بود و سایر اعضای کمیته شهاب در مدرسه نیز این توانایی و علاقمندی نرگس را تایید می کردند. پس از مدتی با هماهنگی مدیر مدرسه و با حمایت پدر و مادرِ نرگس، او در کلاس های سخنوری و فنِ بیانِ کانون فرهنگیِ منطقه شرکت کرد. همین امر باعث شد که نرگس با اعتماد به نفس بیشتری در مدرسه و در جمع دوستانش حاضر شود و نام او از نرگسِ پرحرف به نرگسِ مجری و گوینده مدرسه، تغییر پیدا کرد.
نتیجه:
توجه دقیق و ریز بینانه به رفتارهای دانش آموزان بر مبنای اصول برنامه ملی شهاب گاهی می تواند به عنوان منبعی جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانش آموزان و کشف و شناسایی استعدادهای آنان  مورد استفاده قرار گیرد. در این امر توجه به نتایج حاصل از ابزارها شناسایی می تواند بسیار راهنما باشد.

پیشنهادها:
خودداری از قضاوت های بدبینانه نسبت به دانش آموزان و توجه آگاهانه و عالمانه به آن ها می تواند راهگشای کشف استعداد آنها برای همه معلمان باشد.
مستندات: فایلهای پیوست به نامهای .....

کمیته علمی جشنواره ملی تجارب برتر شهاب

اعضاء کمیته علمی

اعضاء کمیته اجرایی

آقای دکتر رضا گلشن مهرجردی

آقای دکتر حبیب شریف

آقای دکتر حسین زینلی پور

آقای دکتر فرهاد اسماعیلی

آقای دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی

آقای دکتر رضا گلشن مهرجردی

آقای دکتر مهدی غلامی

آقای دکتر مهدی غلامی

خانم دکتر فریبا خوشبخت

خانم سحر خادمی

خانم دکترمحبوبه البرزی

 

خانم دکتر بهمه ای

 

آقای رضا زاده

 

 

 

 

تاریخ انتشار : 1399/10/23
کد : 10312
تعداد بازدید: 4365