سه شنبه 30 دی 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

سلسله بازدیدهای معرفی ظرفیت علمی، فناورانه، صنعتی و گردشگری استان بوشهر

در راستای معرفی ظرفیت های علمی، فناورانه، صنعتی، تاریخی و گردشگری استان، همچنین تعامل و آشنایی  مستعدین برتربا این ظرفیت ها، بازدید از «موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس» بصورت مجازی برگزار می گردد.

بنیاد نخبگان استان بوشهر در راستای معرفی ظرفیت های علمی، فناورانه، صنعتی، تاریخی و گردشگری استان، همچنین تعامل و آشنایی مستعدین برتر با این ظرفیت ها، بازدیدهای هدفمند خود را از نهادهای فناورانه و صنایع استان برنامه ریزی نموده است. در همین راستا اولین بازدید از سری بازدیدهای فوق تحت عنوان «موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس» بصورت مجازی برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت بنیاد نخبگان بوشهر به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایید.

 

لینک وب سایت

 

تاریخ انتشار : 1399/05/22
کد : 10301
تعداد بازدید: 232