سه شنبه 2 بهمن 1397

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها
 

سامانه ها

رئیس بنیاد نخبگان استان فارس: با تشکیل دبیرخانه ملی فرهنگستان علوم جهان اسلام (TWAS) شاهد حضور چشمگیر نخبگان کشور در این تشکل بین المللی خواهیم بود.

در جلسه ای که با حضور دکتر حبیب فیروزآبادی، دکتر عزت الله ایزد پناه و دکتر افسانه صفوی از اساتید دانشگاه شیراز و عضو فرهنگستان علوم جهان اسلام (TWAS) و همچنین دکتر دهقانی رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست ISC در محل بنیاد نخبگان استان فارس تشکیل شده است. مقدمات لازم به منظور شکل گیری دبیرخانه این فرهنگستان برنامه‌ریزی می گردد. 

در جلسه ای که با حضور دکتر حبیب فیروزآبادی، دکتر عزت الله ایزد پناه و دکتر افسانه صفوی از اساتید دانشگاه شیراز و عضو فرهنگستان علوم جهان اسلام (TWAS) و همچنین دکتر دهقانی رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست ISC در محل بنیاد نخبگان استان فارس تشکیل شده است. مقدمات لازم به منظور شکل گیری دبیرخانه این فرهنگستان برنامه‌ریزی می گردد. 
با تشکیل دبیرخانه ملی فرهنگستان علوم جهان اسلام (TWAS)شاهد حضور چشمگیر نخبگان کشور در این تشکل بین المللی خواهیم بود  و اهداف زیر دنبال می شود:
1- ارتقاء جایگاه ایران در فرهنگستان علوم جهان(تواس) و سایر فرهنگستان های معتبر در سایر کشورها
2- برقراری ارتباط علمی مؤثر با اندیشمندان سایر کشورهای عضو تواس
3- معرفی و شناساندن تواس در داخل کشور
4- بهره مند شدن از امکانات علمی، پژوهشی و ارتباطی تواس برای دانشمندان و پژوهشگران کشورهای همسایه و منطقه
5- همکاری علمی، پژوهشی و ارتباطی پژوهشگران کشور با موسسات علمی و پژوهشگران کشورهای همسایه و منطقه
لازم است که یک نقطه کانونی متشکل از تمامی دانشمندان ایرانی که در حال حاضر ۱۴ نفر می باشند تشکیل گردیده و با پیوستن جمع بیشتری از نخبگان به این مجمع بین‌المللی در راستای ارتباطات علمی گسترده تر با دانشمندان و نخبگان جهان، زمینه‌های لازم همکاری ها افزایش یابد.
 رئیس بنیاد نخبگان فارس ضمن تشکر از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به منظور اعلام آمادگی راه اندازی دبیرخانه،  بر لزوم پیگیری راه اندازی این دبیرخانه تأکید کرد و مقرر گردید هر کدام از اعضا شرکت کننده مواردی را در این جهت انجام رسانند.

گالری تصاویر

تاریخ انتشار : 1397/02/15
کد : 103
تعداد بازدید: 118

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد

◈ ◈آدرس: شیراز - بلوار چمران - ابتدای بلوار شاهد - باغ مهر جوان◈ ◈

07136242850-07136242863-07136242849