پنج شنبه 1 فروردین 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها
 

سامانه ها

سلسله نشست های بحث و گفتگو میان رشته ای در مورد فرهنگ به زبان انگلیسی به صورت هفتگی (سه نشست)

سلسله نشست های بحث و گفتگو میان رشته ای در مورد فرهنگ به زبان انگلیسی به صورت هفتگی (سه نشست)

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس، سه نشست میان رشته ای به زبان انگلیسی در تاریخ های 7، 14 و 21 اسفندماه 1396 با حضور جمعی از استعداد های برتر استان برگزار گردید.  اولین نشست میان رشته ای با محوریت بحث و گفتگو در مورد فرهنگ و مسائل فرهنگی به زبان انگلیسی با حضور 10 تن از مستعدان برتر تحت حمایت بنیاد نخبگان فارس در روز دوشنبه مورخ 7 اسفندماه 96 برگزار شد. این مستعدان برتر که از رشته های زبان و ادبیات فارسی، علوم اعصاب، پزشکی، زبانشناسی کاربردی، زبان و ادبیات انگلیسی و بوم شناسی انسانی بودند در مدت زمان دو ساعت به بحث و گفتگو در مورد فرهنگ پرداختند. در این نشست، ابتدا هر یک از شرکت کنندگان به ارائه تعریفی از فرهنگ با توجه به رشته خود پرداختند و عوامل اصلی را که در تعریف فرهنگ از منظر رشته های مختلف مهم است تبیین نمودند. با ارائه تعاریف مختلف، ماهیت میان رشته ای نشست رخ نمود و شرایط برای بحث بین افراد فراهم شد. از این رو، شرکت کنندگان با ترکیب تعاریف مختلف الگویی جدید در تعریف این مفهوم گسترده ارائه دادند. 
در نشست دوم، شرکت کنندگان به ریشه یابی مسائل و مشکلات فرهنگی جامعه پرداختند و آنچه را که موجب این مشکلات در جامعه می شوند را بیان داشتند. پس از آن نشست به فاز دوم خود که ارائه راهکارهای میان رشته ای برای این مسائل و مشکلات بود وارد شد و شرکت کنندگان به ارائه ایده های خود در این راستا پرداختند. در نهایت با جمع بندی نشست در رابطه با ایده های مختلف جلسه دوم به پایان رسید. 
در نشست سوم، مستعدان برتر به بررسی روابط میان فرهنگی و تاثییرات مثبت و منفی آن بر جامعه پرداختند. در این نشست، توانمندی ها و مهارت های میان فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن شرکت کنندگان از منظر رشته تحصیلی خود به بحث میان فرهنگی رجوع کردند و به ارائه مدل های مختلفی در این رابطه پرداختند. پس از آن، طبقات اجتماعی موجود در جامعه مورد بحث قرار گرفت و مستعدان برتر به ارائه راهکارهایی در رابطه با کاهش فاصله طبقاتی موجود در جامعه پرداختند. در نهایت جمع بندی کلی از بحث ارائه شد.

 

تاریخ انتشار : 1397/01/22
کد : 93
تعداد بازدید: 294

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد

◈ ◈آدرس: شیراز - بلوار چمران - ابتدای بلوار شاهد - باغ مهر جوان◈ ◈

07136242850-07136242863-07136242849