چهارشنبه 21 آذر 1397

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها
 

سامانه ها

هفته پژوهش سال 1397 گرامی باد.

پژوهش هدفمند، فناوری ارزش آفرین، تولید ملی

هفته پژوهش سال 1397 گرامی باد. پژوهش هدفمند، فناوری ارزش آفرین، تولید ملی

 

تاریخ انتشار : 1397/09/14
کد : 211
تعداد بازدید: 51

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد

◈ ◈آدرس: شیراز - بلوار چمران - ابتدای بلوار شاهد - باغ مهر جوان◈ ◈

07136242850-07136242863