آغاز برنامه هدایت دانش آموزان مستعد در فرآیند برنامه ملی شهاب در شهرستان خنج

آغاز برنامه هدایت دانش آموزان مستعد در فرآیند برنامه ملی شهاب در شهرستان خنج

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس، با همکاری مجمع خیران نخبه پرور فارس و تلاش‌های اداره آموزش و پرورش شهرستان خنج، گام اول از هدایت دانش آموزی در برنامه ملی شهاب برداشته شد. در این برنامه که با پشتیبانی بنیاد نخبگان استان فارس، اداره سمپاد استان و حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس در سه حوزه استعدادی کلامی، هنری و فضایی به اجرا در آمد، در ابتدا با توجه به نتایج ارزیابی پایه های چهارم تا ششم و تجارب آموزگاران و کارشناسان حدود ۲۳۰ دانش آموز شناسایی شدند. سپس این دانش آموزان  در تاریخ 1 دیماه طی دو نوبت توسط ۵ تن از اساتید که ۳ تن از آنها بومی بودند مورد ارزیابی استعدادی به صورت انجام کار عملی و تعامل دو طرفه، قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل و پس از تحلیل آنها، واجدین استعداد برتر تحت آموزه های هدایتی با نظارت بنیاد نخبگان استان و پشتیبانی مسولین و نهادهای شهرستان خنج، خصوصا موسسه خیریه و خدمات اجتماعی احسان قرار خواهند گرفت. ضمنا کارگاه های روان زیستی متعددی برای منتخبین در نظر گرفته شده که به آن‌ها ارایه خواهد شد.

گالری عکس

تاریخ انتشار : 1400/10/13
کد : 20494
تعداد بازدید: 32