استمرار و پویایی برنامه ملی شهاب در شهرستان گراش با آغاز مرحله هدایت

استمرار و پویایی برنامه ملی شهاب در شهرستان گراش با آغاز مرحله هدایت

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس، به دنبال اجرای مناسب چهارساله برنامه ملی شهاب در شهرستان گراش که همواره با نظارت بنیاد نخبگان استان فارس در جریان بوده است، به همت دلسوزان مسئول در اداره آموزش و پرورش این شهرستان، با همکاری مجمع خیران نخبه پرور فارس، مرحله هدایت برنامه شهاب نیز آغاز شد. در این مرحله ۱۵۰ دانش آموز پایه هفتم بر اساس اصول شناسایی شهاب در پایه های دوره ابتدایی دوم توسط معاونت آموزشی اداره آموزش و پرورش گراش با توجیه والدین در ۳ مکان مجزا و در دو نوبت با تفکیک جنسیت در تاریخ 2 دیماه 1400 به ارزیابی دعوت شدند.

ارزیابی توسط ۳ هنرمند بومی و دو تن از اساتید حوزه هنری انقلاب اسلامی استان به صورت استعدادی، در قالب عملی ضمن ایجاد یک محیط سالم توام با شور و شعف برای دانش آموزان و در 3 زمینه استعداد کلامی، فضایی و هنری انجام گرفت. برگزیدگان نهایی تحت آموزه‌های هدایتی با همکاری حوزه هنری و حمایت مسولین شهر گراش، با مدیریت مجمع خیران نخبه پرور و نظارت بنیاد نخبگان استان قرار خواهند گرفت. علاوه بر آنها، آموزه‌های خلاقیتی و  روان زیستی برای دانش‌آموزان برگزیده و خانواده‌های آنها در نظر گرفته شده است. همچنین مجمع قرار است با همکاری نهادهای شهرستان گراش آموزه‌های خلاقیتی مهارت محور را نیز برای دانش آموزان این شهرستان به انجام برساند.

رفع اشکال، برنامه‌های آموزشی مکمل و انجام هم اندیشی گروهی بین معلمان در قالب برنامه‌های دانش افزایی مدون آموزش و پرورش با موضوعیت برنامه شهاب، در دستور کار آتی مجمع خیران نخبه پرور فارس و معاونت آموزشی آموزش و پرورش شهرستان گراش با پشتیبانی اداره سمپاد اداره کل آموزش و پرورش و نظارت بنیاد نخبگان استان قرار دارد.

تاریخ انتشار : 1400/10/13
کد : 20493
تعداد بازدید: 46