مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز با همکاری بنیاد نخبگان استان فارس برگزار می کند:
چهارمین مدرسه آنلاین تابستانی کسب و کار دانشگاه شیراز

چهارمین مدرسه آنلاین تابستانی کسب و کار دانشگاه شیراز

چهارمین مدرسه آنلاین کسب و کار در شهریور ۱۴۰۰ با عناوین زیر برگزار می شود:

  • منِ کارآفرین
  • مهارت های یک کارآفرین موفق
  • نوآوری، ایده پردازی و ارزیابی ایده
  • مدل کسب و کار
  • تحقیقات بازار
  • تامین مالی و سرمایه گذاری
  • اکوسیستم نوآوری
  • چالش های مسیر شغلی
  • از دانشگاه شیراز تا کسب و کار موفق
  • نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه شیراز

 

شرکت در این دوره معادل نیمی از دوره کارآموزی دانشجویان می باشد.

 زمان برگزاری 📆

از شنبه ۶ شهریور تا چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰

    ساعت برگزاری 🕐

ساعت ۱۰ تا ۱۲

  هزینه شرکت در دوره 💵

برای  دانشجویان و دانشگاهیان با احتساب ۹۰ درصد تخفیف ۵۰ هزار تومان

و برای سایرین ۵۰۰ هزار تومان می باشد.

هزینه برای دانشجویان تحت حمایت بنیاد نخبگان فارس رایگان می باشد

 

 

 

تاریخ انتشار : 1400/06/02
کد : 20451
تعداد بازدید: 107