توسط بنیاد نخبگان استان فارس انجام گرفت:
نشست آشنایی با شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور( طرح شهید وزوایی)

نشست آشنایی با طرح شهید وزوایی از جوایز تحصیلی و پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان با حضور آقای رامین باستان کارشناس بنیاد نخبگان استان فارس به مدت دو ساعت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس، نشست آشنایی با شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور که به طرح شهید وزوایی نامیده می شود و توسط بنیاد ملی نخبگان انجام می شود توسط کارشناس بنیاد نخبگان استان فارس جناب آقای رامین باستان تشریح شد. در ابتدای این نشست آقای باستان به نکاتی در خصوص عضو نداشتن بنیاد نخبگان اشاراتی کردند و خبر از وجود اجتماعات نخبگان در گروه های مختلف دادند. ایشان در ادامه به نحوه اجرای آیین نامه و شناسایی دانشجوی برتر بر اساس مدل امتیازدهی در آیین نامه پرداختند و نکات مهم در خصوص نحوه امتیازدهی اجرایی عنوان کردند. کارشناس بنیاد نخبگان استان فارس سپس به پرسش‌های مطرح شده پیرامون مطالب گفته شده درباره نحوه اجرای طرح و احراز شرایط جواب دادند و در آخر نحوه ثبت نام و درخواست این طرح را در سامانه سینا به شرکت کنندگان آموزش دادند.
این نشست در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۰ در بستر مجازی توسط بنیاد نخبگان استان فارس برگزار گردید.

گاری تصاویر

تاریخ انتشار : 1400/04/21
کد : 20441
تعداد بازدید: 40