اطلاعیه مهم
تعویق کارگاه زندگی نامه نویسی روایی

تعویق کارگاه زندگی نامه نویسی روایی

ضمن تشکر از ثبت نام شما شرکت کنندگان محترم در کارگاه زندگی نامه نویسی روایی، به اطلاع می رساند با توجه به مشکل ایجاد شده برای مدرسان محترم، زمان وبینار به تعویق افتاد. زمان جدید متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1400/04/13
کد : 20439
تعداد بازدید: 64