وبینار آموزشی شهاب ویژه معلمان ابتدایی شهرستان گراش برگزار شد

وبینار آموزشی شهاب ویژه معلمان ابتدایی شهرستان گراش برگزار شد

روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس، از برگزاری وبینار مجازی آموزش شهاب شهرستان گراش خبر داد. این وبینار در روز چهارشنبه 25 فروردین ماه با حضور حدود 72 نفر از آموزگاران دوره ابتدایی شهرستان گراش برگزار شد. در این وبینار  ابتدا دکتر غلامی رییس اداره سمپاد استان فارس ضمن معرفی برنامه ملی شهاب و اهداف آن با بازخوانی گویه های استعدادی چگونگی ارزش گذاری و پاسخگویی به این سوالات را مطابق بخشنامه جدید آموزش و پرورش بیان نمودند. سپس دکتر فخار زاده معاون بنیاد نخبگان استان با بیان اهمیت کشف و شناسایی استعدادهای برتر در پیشرفت کشور  بر لزوم اجرای دقیق این برنامه که مورد تایید مقام معظم رهبری نیز هست، تاکید نمودند و از آموزگاران خواستند که تمام توان خود را در جهت شناسایی استعدادها بکار گیرند. ایشان همچنین با تبیین برخی از برنامه هدایتی در نظر گرفته شده برای منتخبان این برنامه و ارایه برخی نمونه آثار دانش آموزان پس از دوره های تکمیلی ارایه شده، به ثمر بخش بودن این برنامه ها اشاره نمودند. در پایان به برخی از سوالات آموزگاران نیز پاسخ داده شد.

تاریخ انتشار : 1400/02/13
کد : 20411
تعداد بازدید: 17