برگزاری جلسات توجیهی ویژه والدین دانش آموزان منتخب شناسایی شده شهاب شهرستان‌های لار و جهرم

برگزاری جلسات توجیهی ویژه والدین دانش آموزان منتخب شناسایی شده شهاب شهرستان‌های لار و جهرم

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس، به همت مجمع خیران نخبه پرور فارس و بنیاد نخبگان استان، والدین دانش آموزان منتخب شناسایی شده شهاب در شهرستان‌های لار و جهرم در دو جلسه مجزا نسبت به نوع رفتار خود با این دانش آموزان توجیه و راهنمایی شدند. این جلسات در روز های شنبه و سه شنبه 21 و 24 فروردین ماه در بستر مجازی برگزار شد. در این برنامه‌ها دکتر فخارزاده معاون بنیاد نخبگان استان و عضو هیات مدیره مجمع خیران نخبه پرور فارس، ضمن معرفی برنامه شهاب و گام‌های طی شده در زمینه شناسایی و هدایت استعداد‌های برتر به بیان برنامه‌های پیش رو پرداختند و برای استمرار این برنامه ها در سال‌های آتی از مردم و به خصوص خیران نیکو نهاد بومی درخواست همراهی کردند. پس از ایشان سرکار خانم دکتر فیروز بخت از مشاوران نیک اندیش مجمع خیران نخبه پرور فارس طی سخنرانی مبسوط ضمن اشاره به ویژگی‌های شخصیتی افراد موفق، بر نقش مهم خانواده در موفقیت فرزندان تاکید نمودند و راهکار‌های عملی در برخورد با فرزندان و به خصوص مستعدان را پیشنهاد نمودند. هر دو برنامه با استقبال خوب والدین و همراهی معاونت‌های آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش هر دو شهرستان همراه بود.
 امید که در سایه الطاف مهربانانه خیران محترم، همه استعدادهای برتر سرزمینمان شناسایی و پرورش داده شوند و در آینده‌ای نه چندان دور شاهد به ثمر نشستن این فعالیت خداپسندانه و اقتدار هر چه بیشتر ایران عزیزمان باشیم.


تاریخ انتشار : 1400/02/13
کد : 20410
تعداد بازدید: 15