مرحله دوم دوره تربیت مربی خلاقیت و نوآوری ویژه معلمان استان فارس برگزار شد

مرحله دوم دوره تربیت مربی خلاقیت و نوآوری ویژه معلمان استان فارس برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان فارس دومین مرحله از دوره تربیت مربی خلاقیت و نوآوری برای معلمان شرکت کننده در این رویداد در فروردین ماه 1400 به صورت مجازی برگزار شد.
این مرحله، دومین مرحله از برنامه چهار مرحله ای تربیت مربی خلاقیت و نوآوری است که به همت بنیاد نخبگان استان فارس و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود. این دوره آموزشی بر اساس نیاز به آموزش و ترویج مبانی مرتبط با خلاقیت، ایده پردازی و نوآوری و آنچه به عنوان نوارزش آفرینی از آن یاد می شود و همچنین تمرکز زدایی از آموزش این مباحث از مرکز استان به شهرستان های مختلف، هدف گذاری شده است. مبانی نظری و عملی که در این دوره طراحی و آموزش داده می شود منطبق با آخرین روش ها و مباحث آموزش خلاقیت در دنیا می باشد.
در مرحله دوم، پنج سرفصل اصلی با عنوان های کار گروهی و تیمی، مشاهده، ایده پردازی و فرضیه سازی، تهیه و تدوین مطالب خلاق، استراتژی های ایجاد کلاس خلاق و تکنیک های خلاقیت برای معلمان طی سه روز ارائه گردید.
معلمان شرکت کننده در این دوره می بایست طرح آموزش خلاقیت و ایده پردازی خود را که به عنوان پروژه مرحله اول تهیه و به کمیته علمی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی ارائه داده بودند، براساس آموزش های مرحله دوم و در گروه های 2 تا 3 نفره تکمیل نمایند و به عنوان پروژه مرحله دوم ارائه کنند.

گالری عکس

تاریخ انتشار : 1400/02/01
کد : 20407
تعداد بازدید: 1891