اولین جلسه توجیهی ویژه مشاوران شهاب شهرستانهای لار، جهرم، اقلید و آباده برگزار شد

اولین جلسه توجیهی ویژه مشاوران شهاب شهرستانهای لار، جهرم، اقلید و آباده برگزار شد

روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس از برگزاری اولین جلسه ویژه مشاوران شهاب شهرستان های لار، جهرم، اقلید و آباده در بستر مجازی گزارش داد. در پی ارزیابی انجام شده از دانش آموزان منتخب بر اساس خروجی برنامه ملی شهاب در پایه هفتم این شهرستان‌ها،  این جلسه به همت مجمع خیران نخبه پرور فارس با مشارکت فعال بنیاد نخبگان استان در روز پنجشنبه 19 فروردین ماه برگزار شد.  در این برنامه که با حضور 27 نفر از مشاوران نیک اندیش و داوطلب از چهار شهرستان تشکیل شده بود، ابتدا دکتر غلامی رییس اداره سمپاد آموزش و پرورش استان فارس و عضو مجمع ضمن تقدیر از مشاوران نوورود به مجمع،  بر لزوم همکاری و حمایت از دانش آموزان منتخب شناسایی شده اشاره کردند. آن‌گاه سرکار خانم دکتر البرزی سرپرست گروه روانشناسی مجمع خیران نخبه پرور فارس ضمن بیان سخنان مبسوط با ارایه برخی از مسایل و مشکلات شایع دانش آموزان به صورت طبقه بندی شده و بیان اهداف خدمات روان‌زیستی،  بر لزوم ارایه این خدمات به دانش آموزان منتخب شناسایی شده تاکید نمودند. ایشان همچنین روند ارایه این خدمات را تشریح نموده و پیشنهادهایی کاربردی مطابق تجربه خویش در سالهای متمادی همکاری در این برنامه را بیان کردند.  

تاریخ انتشار : 1400/01/25
کد : 20406
تعداد بازدید: 1918