ارزیابی دانش آموزان منتخب برنامه ملی شهاب شهرستان مرودشت

ارزیابی دانش آموزان منتخب برنامه ملی شهاب شهرستان مرودشت

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس در راستای اجرای برنامه‌های هدایتی شهاب، کارشناسان حوزه هنری تبلیغات اسلامی استان فارس با نظارت بنیاد نخبگان استان در تاریخ 13 اسفندماه جاری به ارزیابی منتخبان برنامه ملی شهاب شهرستان مرودشت پرداختند. این ارزیابی در حوزه استعدادهای کلامی، فضایی و هنری  انجام گرفت. در این ارزیابی حدود 200 دانش آموز شرکت نمودند برگزیدگان این مرحله از ارزیابی جهت گذراندن دوره های توانمند سازی که توسط حوزه هنری و با مدیریت  مجمع خیران نخبه پرور فارس برگزار خواهد شد به زودی معرفی می‌شوند. معاون بنیاد نخبگان استان و عضو هیات مدیره مجمع خیران نخبه پرور همزمان با برگزاری این برنامه در دو جلسه که با حضور جمعی از مدیران دبیرستان‌های متوسطه اول این شهرستان در خصوص برنامه ملی شهاب(شناسایی و هدایت استعداد‌های برتر) برگزار شده بود، شرکت نمودند. ایشان پس از تشکر از همکاری‌های معاونت آموزشی متوسطه این شهرستان، به معرفی و بیان اهداف این برنامه ملی پرداختند و آن‌را یکی از برنامه های با اهداف عالی و آینده ساز نامیدند و علل حایز اهمیت بودن اجرای دقیق آن‌را نیز تبیین کردند.  ایشان همچنین بیان نمودند بچه های ما ستون‌های پیشرفت آینده ما هستند. باید هر چه می توانیم با شناسایی و هدایت استعداد های برتر و هدایت آن‌ها مرزهای دانش، پیشرفت و آسایش خود را که در حیطه مرز جغرافیایی نمیگنجد، وسیع تر کنیم. ایشان افزودند: سرمایه گذاری در حوزه نیروی انسانی دیر بازده اما ماندگار است. معاون بنیاد نخبگان با اشاره به فرآیند هدایت در برنامه ملی شهاب در مدارس بیان نمودند: امروزه این حرکت در سطح مدارس استان توسط بنیاد نخبگان، مجمع خیران نخبه پرور فارس، اداره سمپاد آموزش و پرورش فارس، حوزه هنری سازمان تبلیغات و سایر سازمان‌های مرتبط آغاز شده است و مدیران مدارس و معلمان نیز در شناسایی و هدایت استعداد های برتر دخیل و سهیم هستند. ایشان از مدیران و مردم شهرستان تقاضا کردند به صورت داوطلبانه از مجمع خیران  نخبه پرور فارس و بنیاد نخبگان استان حمایت کنند تا در مسیر دستیابی به اهداف موفق تر گام بردارند. همچنین ایشان در پایان به پرسش های مطرح شده در جلسه پاسخ دادند.

 

گالری عکس

تاریخ انتشار : 1399/12/25
کد : 20399
تعداد بازدید: 57