پنج شنبه 7 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

دوره آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی

دوره آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی

بنیاد نخبگان فارس در نظر دارد با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز و انجمن علمی مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز در روزهای 9، 10 و 12 اسفندماه (ساعت 15 تا19) اقدام به برگزاری وبینار آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی نماید.
دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی سال تحصیلی 1400-1399 سراسر کشور می توانند جهت شرکت در این دوره (به صورت رایگان) در سامانه سینا به آدرس  https://sina.bmn.ir/ در بخش برنامه های استانی تا ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه 7 اسفند ماه اقدام به ثبت نام نمایند.

تاریخ انتشار : 1399/12/02
کد : 20384
تعداد بازدید: 87