سه شنبه 30 دی 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

اولویت های پژوهشی سازمان ثبت احوال کشور

اولویت های پژوهشی سازمان ثبت احوال کشور در سال 1399

به اطلاع می رساند که به پیوست اولویت های پژوهشی مصوب سازمان ثبت احوال کشور در سال 1399 برای اطلاع به پژوهشگران و علاقه مندان ارائه می شود. خواهشمند است علاقه مندان در صورت تمایل طرح های پژوهشی خود را در قالب فرم ضمیمه به آدرس ایمیل somayeoboodi@yahoo.com ارسال نمایند.

اولویت های پژوهشی

کاربرگ پیشنهادی

 

تاریخ انتشار : 1399/09/02
کد : 20328
تعداد بازدید: 97