سه شنبه 26 شهریور 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها
 

سامانه ها

دومین گردهمایی دانش آموزان سفیر بنیاد نخبگان فارس برگزار شد

دومین گردهمایی دانش آموزان فارغ التحصیل از برنامه مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی که به عنوان سفیر بنیاد نخبگان فارس انتخاب شدند، در تاریخ 6 تا 8 شهریور ماه در محل دانشگاه صنعتی شیراز با شرکت 76 دانش آموز(سفیران سال 96 و سفیران سال 97) برگزار گردید.

دومین گردهمایی دانش آموزان سفیر بنیاد نخبگان فارس برگزار شد
دومین گردهمایی دانش آموزان فارغ التحصیل از برنامه مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی که به عنوان سفیر بنیاد نخبگان فارس انتخاب شدند، در تاریخ 6 تا 8 شهریور ماه در محل دانشگاه صنعتی شیراز با شرکت 76 دانش آموز(سفیران سال 96 و سفیران سال 97) برگزار گردید. این گردهمایی در سه روز و با هدف توانمندسازی سفیران در جهت ارائه مباحث خلاقیت و ایده پردازی در مناطق خود و تکمیل آموزش های مربوطه برگزار شد. مهمترین فعالیت ها، سمینارها و کارگاه های برگزار شده در این سه روز شامل موارد زیر می باشد:

دورهمی تبادل تجربیات
در برنامه دورهمی تبادل تجربیات که دو ساعت و نیم به طول انجامید سفیران به تبادل تجربیات یک و دو ساله خود پرداختند. در این دورهمی، پس از آنکه هر سفیر به ارائه تجربه خود می پرداخت از طرف دانش آموزان دیگر مورد سوال قرار می گرفت و در بحثی دو طرفه و گاه چند طرفه به بررسی تجربه از نقطه نظرهای مختلف پرداخته می شد.

کارگاه تولید و تدوین محتوا
با توجه به اهمیت تولید و تدوین محتوای علمی و معتبر، دانش آموزان مدارس فصلی در کارگاهی به مدت زمان دو ساعت در این موضوع شرکت نمودند. در این کارگاه دانش آموزان با فرایند صحیحی که در تولید و تدوین محتوا با موضوعات مختلف باید پیش رود آشنا شدند. در این میان دانش آموزان با هدف گذاری خرد و کلان، شناخت مخاطب از ابعاد مختلف، فرایند آشنایی با نفاط مشترک بین مخاطبان، تحلیل نیاز، پژوهش و تیم سازی آشنا شدند. همچنین، این دانش آموزان با سنجه های ارزیابی محتوای تولید و تدوین شده آشنا شدند. در نهایت نیز این داش آموزان فعالیت گروهی را انجام دادند که از ایشان می خواست تا محتوای مورد نظر در مورد خلاقیت و ایده پردازی را برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد یکی از دانشگاه ها تولید نمایند. کارگاه به صورت کاملا تعاملی و با پرسش و پاسخ هایی پیش رفت.کارگاره خودآگاهی
کارگاه خودآگاهی با ارائه تکلیفی به دانش‌آموزان جهت معرفی و توصیف خود آغاز شد. هدف این تکلیف بررسی میزان آگاهی دانش‌آموزان به خود بود. با بررسی این تکلیف، خودآگاهی به عنوان شناخت صحیح و واقع‌بینانه توانمندی‌ها و نقاط ضعف، احساسات، علائق، خواسته‌ها و ارزش‌ها تعریف شد و انواع خودآگاهی شامل خود فیزیکی، خوداجتماعی، خودمعنوی، خودواقعی و خودآرمانی توضیح داده شد.
در ادامه اجزاء خودآگاهی شامل خودارزیابی صحیح، آگاهی هیجانی و عزت‌نفس برای دانش‌آموزان توضیح داده شد. در قسمت خودارزیابی صحیح مجموعه فعالیت‌هایی از جمله بلوز توانمندی‌ها (با هدف بررسی و شناسایی نقاط قوت)، بررسی نقاط ضعف و راه‌های برطرف ساختن آن توسط دانش‌آموزان انجام شد و در رابطه با نحوه استفاده از توانمندی‌ها، اصلاح و جبران نقاط ضعف و پذیرش آن دسته از ویژگی‌هایی که قابل اصلاح نیست بحث شد. همچنین دیگر ارزیابی به عنوان یکی از منابعی که به خودارزیابی صحیح منجر می‌شود معرفی شد و از دانش‌آموزان خواسته شد نقاط قوت و ضعف دوستان خود را عنوان کنند و به بحث بگذارند.  
در بخش آگاهی هیجانی ضمن تعریف هیجانات و انواع آن با ارائه تکلیفی از دانش‌آموزان خواسته شد هیجانات خود، موقعیت‌های فراخوان آن و واکنش خود را در رابطه با هر هیجان شناسایی کنند و به بحث بگذارند. در پایان با تأکید بر اینکه خودآگاهی فرآیندی مداوم است که به شکل‌گیری عزت‌نفس سالم منجر می‌شود، فعالیت‌هایی برای پیگیری و تمرین مطالب در زندگی روزانه به دانش‌آموزان معرفی شد.

کارگاه شهر خلاق
کارگروه شهر خلاق با رسالت رواج خلاقیت میان جامعه شهری با تکیه بر ایجاد ساختاری جهت اثرگذاری سفیران بنیاد نخبگان فارس و هدف توسعه نگرش های انسانی تشکیل شد. پس از مطالعات و بررسی های انجام شده توسط این کارگروه، برحسب معیار های تعیین شده و پتانسیل های موجود، درصدد تاثیرگذاری بر کارمندان شرکت های خصوصی و افزایش خلاقیت فردی و گروهی آنها برآمد.
در همین راستا کارگاهی با عنوان "شهر خلاق" برای سفیران سال96 بنیاد نخبگان فارس برگزار و از آنها خواسته شد تا به طراحی یک پلتفرم برای افزایش خلاقیت کارمندان بخش تبلیغات شرکت ها بپردازند. روند برگزاری کارگاه نیز به شرح زیر می باشد:
ابتدا به مدت 40 دقیقه مبانی و اصول کار شهرخلاق توضیح داده شد و نیز به بیان فعالیت های مد نظر برای اجرا در این کارگاه پرداخته شد. در ادامه در مدت 20 دقیقه به توضیح چالش تعیین شده برای سفیران حاضر در کارگاه پرداخته شد. طراحی یک پلتفرم برای افزایش خلاقیت کارمندان واحد تبلیغات یک شرکت با استفاده از پوستر، پادکست، کارگاه آموزشی و یا ترکیبی از آنها به عنوان چالش حاضرین کارگاه ارائه شد. سپس شش گروه پنج نفره تشکیل و وسایل لازم برای طراحی ایده به گروه ها داده شد. بعد از گذشت 105 دقیقه مهلت ایده پردازی و طراحی، ایده گروه ها جمع آوری شد. در بخش پایانی کارگاه نیز هر گروه به مدت 5 دقیقه ایده خود را ارائه و به مدت 2 دقیقه به سوالات حاضرین پاسخ دادند.
در نهایت 6 نفر داور از اعضای کارگروه شهر خلاق به تصحیح ایده های جمع آوری شده با معیار های خلاقیت، کاربردی و سودمندی، قابلیت عملیاتی و نحوه ارائه پرداخته و گروه برتر انتخاب شدند

کارگاه پژوهش و نقد ادبی
در این کارگاه، به منظور آشنایی سفیران حوزه ی ادبی با انواع تحقیقات ادبی و نقش آنان در ادبیات، به برخی از پژوهش ها و تحقیقات رایج در ادبیات، با  توضیحاتی مختصر، اشاره شد و سپس از میان این پژوهش ها، انواع نقد ادبی به عنوان یکی از تحقیقات مفید و کارآمد برای سفیران ادبی، معرفی و شناسانده شد.
تعریف نقد، روش های صحیح نقد و فواید و کاربرد آن در ادبیات فارسی و لزوم آشنایی با این مباحث برای سفیران ادبی و تعامل و ارتباط آفرینش و پژوهش، از جمله مطالب مطرح شده در این کارگاه بود. همچنین به برخی از اصطلاحات رایج در تحقیقات ادبی از جمله تفسیر، تاویل، برجسته سازی در ادبیات، زبان کاربردی و زبان هنری و... پرداخته شد.
سپس با همفکری سفیران، به نقد و بررسی چند متن ادبی با رویکرد نقدهای فرمالیستی، اخلاقی و اسطوره گرا پرداخته شد
کارگاه علم سنجی و پژوهش
در این کارگاه که به مدت زمان سه ساعت برگزار شد دانش آموزان ابتدا با سه رویکرد در روش شناسی پژوهشی با عنوان رویکرد کیفی، کمی و تلفیقی آشنا شدند. در تعاملی که با دانش آموزان صورت گرفت به ایشان آموزش داده شد که این موارد تنها به بودن یا نبودن عدد و رقم و پرسشنامه و مصاحبه برنمی گردد بلکه در سطحی کلان تر قابل بررسی است. پس از این موضوع، توضیحاتی در مورد نحوه یافتن پژوهش های با کیفیت برای دانش آموزان ارائه شد. سپس در مورد بانک های اطلاعاتی از قبیل Scopus, Thomson Routers, ISC, SID برای دانش آموزان صحبت شد و دانش آموزان با ضریب تاثیر و نحوه محاسبه آن آشنا شدند. در قسمتی دیگر دانش آموزان با انتشارات معتبر بین المللی از قبیل Sage, Springer, Elsevier,  آشنا شدند. در پایان نیز این موارد به دانش آموزان نشان داده شد و نحوه بهره مندی از هرکدام و استفاده از این موارد به آنها آموزش داده شد.

کارگاه تفکر راهبردی
 به مدت 2 ساعت برگزار گردید. در این کارگاه ابتدا به منظور شناخت اهمیت تفکر راهبردی، دو case متفاوت برای شرکت کنندگان مثال زده شد و به کمک آنان از ابعاد مختلفی بررسی قرار گرفت. در ادامه با پرسش و پاسخ به بررسی مفهوم راهبرد و تفکر راهبردی پرداخته شد و سپس مولفه های تفکر راهبردی به ویژه با در نظر گرفتن نقش شناخت خود، محیط و اهمیت آینده نگری مورد بررسی قرار گرفت و با درنظر گرفتن شرایط محیط کنونی، ویژگی سیستم های موفق مورد بحث قرار گرفت. در آخر نیز به منظور شناخت بهتر خود و محیط و اقدام صحیح با توجه به آنها، تحلیل SWOT معرفی و از شرکت کنندگان خواسته شد این تکنیک را به صورت فرضی در رابطه با انجام یک کسب و کار انجام دهند

کارگاه مسئولیت پذیری:
کارگاه مسئولیت پذیری با سه زیرعنوان کلی شامل مسئولیت در قبال خود ، مسئولیت در قابل دیگران و مسئولیت در قبال محیط زیست ، طی دو بخش 5/1 ساعته برگزار شد.
در بخش اول این کارگاه ابتدا به بررسی مفاهیمی نظیر تعریف مسئولیت پذیری ، انواع مسئولیت پذیری ، مزایای مسئولیت پذیری ، مسئولیت پذیری اجتماعی ، ویژگی های شهروند مسئولیت پذیر و... پرداخته شد. همچنین در خصوص مسئولیت های اجتماعی به ویژه حقوق شهروندی ، دانش آموزان به بحث و تبادل نظر پرداختند. در کارگاه تصاویر متععد و ویدئو با مضمون یاد شده به نمایش درآمد.
در بخش دوم کارگاه ، در خصوص بحث محیط زیست (به عنوان بخشی از مسئولیت پذیری افراد نسبت به محیط پیرامون) صحبت شد. از انجا که مباحث مربوط به محیط زیست دایره ی بسیار وسیعی را در برمیگیرد و مجال کافی برای ارائه ی تمام مطالب یاد شده در کارگاه یک جلسه ای وجود نداشت ، تنها یکی از عناوین بسیار کاربردی و مهم محیط زیستی با عنوان "چگونه یک پسماند صفری  zero waste شویم؟"  جهت دانش آموزان انتخاب شد .
در این کارگاه دانش آموزان با مفهوم پسماند صفر ، 6 راه مقابله با ایجاد پسماند یا 6R  ، مفهوم انباشتگی ، هرم خرید و... آشنا شدند .گفتنی است تصاویر و گزارش های متعددی از چگونگی پسماند صفر شدن برای دانش آموزان به نمایش درآمد. همچنین با توجه به اینکه دانش آموزان از پیش چند وسیله بازیافتی را با خود با کارگاه آورده بودند ، مقرر شد ایشان ضمن تشکیل گروههایی ، وسایل مذکور را به جای دور انداختن با کمک یکی از اصول 6R  ، مجددا به چرخه ی استفاده بیاندازند و تصاویر ابتکارات خود را در گروه ارسال کنند

کارگاه غلبه بر کمال گرایی:
کمال‌طلبی، کمال‌گرایی در روانشناسی باوریست که افراد معتقدند در آن باید تمام کارها را به شیوه‌ای  وسواسی کامل انجام داد و غیر از آن مورد قبول نیست. گاهی بعضی از افراد احساس می کنند کارها را باید صددرصد درست انجام دهند و در غیر این صورت بازنده هستنند.  یا احساس می کنند کارهایی را که به انجام رسانده اند به اندازه کافی خوب نیستند، یا اینکه نوشتن مقالات و طرحهای خود را به بهانه اینکه بایستی آنها را دقیق و بی عیب انجام دهند، به تعویق می اندازند. در چنین صورتی شخص به جای حرکت در مسیر موفقیّت سعی در کامل بودن دارد. افرادی که کمال گرا هستند، معتقدند که خود و محیط اطرافشان باید کامل بوده و هرگونه تلاشی در زندگی باید بدون اشتباه و خطا باشد. متاسفانه این مسئله در افراد تحصیل کرده و در ظاهر موفق به وفور مشاهده می شود. بر این اساس در جلسات اتاق فکری که هدف آن برنامه ریزی برای سفیران بنیاد بود، این مسئله بیان شد و قرار شد کارگاهی در این زمینه تشکیل شود. در کارگاه تشکیل شده در تاریخ 8شهریور 98، که به مدت 3ساعت برگزار شد، ابتدا انواع کمال گرایی معرفی شد. کمال گرایی منفی به صورت کامل توضیح داده شد. سپس به آسیب های کمال گرایی منفی پرداخته شد و در پایان راه های مقابله با کمال گرایی منفی بیان شد. همچنین به اهمال کاری که یکی از پیامدهای کمال گرایی است تا حدود کمی پرداخته شد.

کارگاه مدیریت شکست:
در ابتداى كارگاه عنوان هاى آموزشى كارگاه و مدرسين معرفى شدند، پس از آن با پخش فيلم كوتاه در موضوع استخدامى و كارآفرينى و نظر اسلام درباره آنان (در قالب موشن گرافيك) علم آموزان با مقوله ضرورت كارآفرينى در عصركنونى آشنا شدند.
پس از آن مدرس اول ضمن ارائه انگيزش موثر به حضار در موضوع ايده پردازى و انعطاف پذيرى صحبت كردند.
در ادامه ايشان از ريسك پذيرى عاقلانه و ديدگاه هاى متفاوت در مورد شكست صحبت كردند.
در ادامه مدرس دوم ضمن معرفى آموزش موثر به تبيين نوع تفكرات و ارتباط انعطاف پذيرى ريسك پذيرى و شكست پرداخت . ايشان تغيير نگرش با تغيير سوالات ذهن(چگونه عوض چرا) را يكى از تكنيك هاى موفقيت در شكست عنوان كردند. در پايان علم آموزان با مدرسين به پرسش و پاسخ و بحث آزاد پرداختند.

کارگاه اصول مذاکره صحیح:
کارگاه اصول مذاکره صحیح در مدت زمان سه ساعت و با محوریت آشناسازی دانش آموزان مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی با مفاهیم اصلی که در انجام یک مذاکره صحیح باید مورد توجه باشد برگزار شد. این کارگاه با در نظر گرفتن اصول مذاکره عمومی آغاز شد و با اشاره به انواع مذاکرات به پایان رسید. در بخش هایی از این کارگاه، مدرس با نمایش بخش هایی از یک فیلم که در رابطه با انجام مذاکره صحیح بود سعی بر آن داشت تا ابتدا به صورت ضمنی و پس از آن به صورت صریح اصول استفاده شده در مذاکره را به دانش آموزان آموزش دهد. در بخش هایی از این کارگاه دانش آموزان با زبان بدن آشنا شدند و یادگرفتند فرهنگ های مختلف می توانند اصول مذاکره خاص مختص به خود را داشته باشند. در بخشی دیگر از کارگاه دانش آموزان تمرین هایی را در رابطه با اصول مذاکره صحیح انجام دادند.

کارگاه حل مسأله و تصمیم گیری:
کارگاه حل مسأله و تصمیم گیری به مدت زمان دو ساعت و با محوریت شناخت مسأله و تصمیم گیری صحیح برگزار شد. در این کارگاه ابتدا دانش‌آموزان با تعاریف مشکل و مسأله آشنا شدند و پس از آن با فرایندی که از حل یک مسأله تا رسیدن به راه حل نیاز است که توسط افراد طی شود مورد بررسی قرار گرفت. در بخشی دیگر از این کارگاه دانش آموزان با دو مدار هیجان و حل مسأله آشنا شدند. پس از آن با انجام یک سری فعالت ها دانش آموزان با فرایند حل مسأله و تصمیم گیری که شامل آمادگی، تعریف مسأله، بارش فکری، ارزیابی گزینه ها، اجرا و بازبینی آشنا شدند. در پایان مدرس مروری بر مفاهیم ارائه شده در کارگاه داشت.
بازدید سعدیه:
در روز اول دانش آموزان از سعدیه بازدید کردند. این بازدید با دو هدف گردش و آشنایی با تاریخچه سعدیه برگزار شد. در این بازدید برای دانش آموزان  ابتدا اشعاری از سعدی خوانده شد و سپس سوالاتی طراحی شد که به صورت گروهی می بایست به آنها جواب میدادند. در نهایت به گروه هایی که جواب صحیح را زود تر از همه آورده بودند کتاب هایی به عنوان جایزه داده شد.
جشن تولد 4 سالگی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی:
در پایان روز دوم، مراسم چهارمین سالگرد آغاز مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی با حضور رییس و معاون بنیاد نخبگان فارس، جمعی از خیرین حامی دانش آموزان سفیر، مدرسین، مشاورین در سالن همایش دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد. دکتر شریف رییس محترم بنیاد نخبگان فارس به سخنرانی پرداختند و ضمن معرفی اهداف بنیاد ملی نخبگان و مجمع خیران نخبه پرور از اهمیت شناسایی و توانمندسازی دانش آموزان در برنامه مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی سخن گفته و از فعالیت سفیران در شهرستان ها و مدارس خود ابراز خوشحالی کردند و ابراز امیدواری کردند که این فعالیت ها در تمام استان و کشور گسترش یابد . دکتر حسین میهمی به عنوان مدیر علمی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی به ارائه مطالبی در مورد توسعه مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی طی سال های اخیر پرداخت. در این جشن، رامین باستان مدیر اجرایی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی گزارشی از عملکرد سفیران شامل کارگاه های اجرایی و سایر فعالیت ها ارائه داد.  در بخشی دیگر از این برنامه، از مدرسین و سفیرانی که در برگزاری اردوی جهادی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در تیرماه 98 همکاری کرده بودند تقدیر به عمل آمد.

گالری تصاویر

تاریخ انتشار : 1398/06/16
کد : 103
تعداد بازدید: 30

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد

◈ ◈آدرس: شیراز - بلوار چمران - ابتدای بلوار شاهد - باغ مهر جوان◈ ◈

07136242850-07136242863