سه شنبه 30 دی 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

جلسه کارگروه اجرایی شهاب متوسطه

جلسه کارگروه اجرایی شهاب متوسطه

جلسه کارگروه اجرایی شهاب متوسطه اول روز دوشنبه در تاریخ 16 تیرماه 99 با موضوع هدایت، باحضورآقای قانونی معاون اداره متوسطه اداره کل استان فارس ، آقای دکترغلامی رییس اداره سمپاد، دکترفخارزاده معاون بنیاد نخبگان و جمعی از کارشناسان آموزش متوسطه برگزار شد. دراین جلسه مراحل و پیشنهادهای اجرایی هدایت شهاب برمبنای اطلس استعدادی، شامل نامه نگاری های اداری با مناطق جهت معرفی کارشناس رابط و ارایه برنامه هدایتی سال 99 -400 موردبحث قرارگرفت. مقررشد انجمن اولیا و مربیان سه جلسه آموزشی برای خانواده ها داشته باشند. با ادارات خاصی از اداره کل یک جلسه توجیهی برگزارگردد. همچنین نهادهای استان که می توانند در امر هدایت خاص کمک حال باشند مورد شناسایی قرار گیرند. مقرر شد وظایف موردانتظار هریک از این نهادها و ادارات تعیین و درجلسه بعد توسط کارشناس مسئول هدایت مطرح شود.

 

گالری تصاویر

تاریخ انتشار : 1399/04/22
کد : 10286
تعداد بازدید: 301