سه شنبه 30 دی 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

برگزاری کارگاه مجازی "چیستی خلاقیت و ایده پردازی"

برگزاری کارگاه مجازی  "چیستی خلاقیت و ایده پردازی"

در راستای اجرای برنامه نوآفرین (مجموعه کارکاه های مجازی در حوزه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی) با همکاری مرکز نوآوری دانشگاه شیراز، کارگاه مجازی چیستی خلاقیت و ایده پردازی با ارائه آقای دکتر حسین میهمی در روز دوشنبه مورخ اول اردیبهشت ماه برگزار شد.
این کارگاه دو هدف را دنبال می کرد. هدف نخست آن بود تا در این کارگاه به ارائه تعاریف جدید خلاقیت بپردازیم تا شرکت کنندگان جایگاه خود را با توجه به این تعاریف در فعالیت های خلاقانه پیدا کنند. دومین هدف این کارگاه ارائه راهبرد مشاهده-فرضیه سازی- ایده پردازی بود که به شرکت کنندگان این امکان را می داد تا برای مشکلات و مسائل مختلف ایده های کاربردی ارائه دهند. با توجه به این دو هدف، در کارگاه مجازی چیستی خلاقیت و ایده پردازی تعاریف خلاقیت، فرایندهای خلاق، خلاقیت عام و خاص، اصول مشاهده، فرضیه سازی در خلاقیت و ایده پردازی برای شرکت کنندگان ارائه شد. همچنین فعالیت هایی در این کارگاه به انجام رسید. همچنین، پرسش و پاسخ در مورد مسائل مطرح شده در کارگاه در انتهای کارگاه برگزار شد.   

گالری تصاویر

تاریخ انتشار : 1399/02/02
کد : 10215
تعداد بازدید: 426