سه شنبه 30 دی 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

اعلام اولویت های پژوهشی استان فارس

اعلام اولویت های پژوهشی استان فارس

طبق اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، بدینوسیله اولویت های پژوهشی استان فارس بر اساس فایل پیوست اعلام می گردد. دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بایستی طرح پیشنهادی (پروپوزال) خود را بر اساس فرم پیوست در قالب فایل word حداکثر تا تاریخ 21 بهمن ماه 1398 به آدرس  ایمیل  research@mpo-fr.ir ارسال نمایند.
همچنین اولویت ها و فرم تحقیقاتی از طریق درگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به آدرس www.mpo-fr.ir قابل دریافت می باشد.

فایل های پیوست

تاریخ انتشار : 1398/11/13
کد : 10181
تعداد بازدید: 830