سه شنبه 30 دی 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

برگزاری نشست مشترک مدیران مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری با رئیس بنیاد نخبگان و مسئولان دانشگاه های فارس

برگزاری نشست مشترک مدیران مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری با رئیس بنیاد نخبگان و مسئولان دانشگاه های فارس

 با همکاری بنیاد نخبگان استان فارس، جلسات مشترک و جداگانه ای با حضور سه تن از مدیران مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مسئولان زیر برگزار گردید:
 الف- هیات رئیسه پارک علم و فناوری فارس و شرکت های دانش بنیان مستقر در این پارک
ب-  متخصصان و کارآفرینان ایرانی مقیم خارج از کشور که در دانشگاه شیراز خدمت نموده و یا در حال فعالیت می باشند.
ج- اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تنی چند از متخصصان و کارآفرینان
د- اعضای هیات رئیسه دانشگاه صنعتی شیراز
 در این جلسات ضمن معرفی پتانسیل های موجود در مرکز تعاملات بین المللی، به ویژه در خصوص امکانات پیش بینی شده در برنامه همکاری با متخصصین و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور و پروژه های مشترک با متخصصان خارجی، هر کدام از مسئولان و یا شرکت کنندگان، مسائل و مشکلات و راه حل های پیشنهادی خود را ارائه دادند و مقرر گردید از طرف مدیران فوق الذکر موارد پیگیری گردد.

تاریخ انتشار : 1398/10/29
کد : 10177
تعداد بازدید: 455