صندوق انتقادات و پیشنهادات
🎀 انتقادات شما برای ما ارزشمند است... (اطلاعات شما کاملا محرمانه خواهد بود و مستقیما به دست ریاست بنیاد نخبگان فارس خواهد رسید) 🎀:
:
✜ نام (اختیاری):
 
✜ نام خانوادگی (اختیاری):
 
📱 شماره همراه جهت پیگیری درخواست (اختیاری):
 
✉ آدرس پست الکترونیکی (اختیاری):
 
انتقادات و پیشنهادات خود را در کادر زیر وارد کنید:
:
📞 ˙·٠•● شماره تماس های بنیاد نخبگان فارس (0713624285-07136242863)●•٠·˙: