شنبه 16 آذر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

*واحد پژوهش و برنامه ریزی- نظارت و هماهنگی*

کارشناس : جناب آقای محمد رامین باستان

داخلی : 110

آدرس ایمیل: barnameh.fars@bmn.ir


               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد

◈ ◈آدرس: شیراز - بلوار چمران - ابتدای بلوار شاهد - باغ مهر جوان◈ ◈

07136242850-07136242863