جمعه 15 آذر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

*امور فرهنگی - روابط عمومی و ارتباطات*

آقای سید محمدرضا مظلومی

داخلی : 107

آدرس ایمیل: farhangi.fars@bmn.ir

آدرس ایمیل روابط عمومی : info.fars@bmn.ir

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد

◈ ◈آدرس: شیراز - بلوار چمران - ابتدای بلوار شاهد - باغ مهر جوان◈ ◈

07136242850-07136242863