بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

با هدف ارزیابی و حل مسائل زندان ها توسط مستعدان و نخبگان، بازدید و نشست تخصصی از زندان شیراز انجام شد

تصاویر

ویدئوها

صوت‌ها

تهیه کننده:

گالری عکس مرتبط