بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

نهمین همایش پاسداشت نخبگی/ گزارش تصویری/ هنرنامه/ فیلم خلاصه همایش

هشتمین همایش پاسداشت نخبگی/ گزارش تصویری/ هنرنامه زنده یاد دکتر وصال/ فیلم خلاصه همایش دکتر وصال/ هنرنامه دکتر بهبودیان/ فیلم خلاصه همایش دکتر بهبودیان

هفتمین همایش پاسداشت نخبگی/ گزارش تصویری/ هنرنامه/ فیلم خلاصه همایش

ششمین همایش پاسداشت نخبگی/ گزارش تصویری/ هنرنامه/ فیلم خلاصه همایش

پنجمین همایش پاسداشت نخبگی/ گزارش تصویری/ هنرنامه/ فیلم خلاصه همایش

چهارمین همایش پاسداشت نخبگی/ گزارش تصویری/ هنرنامه/ فیلم خلاصه همایش

سومین همایش پاسداشت نخبگی/ گزارش تصویری/ هنرنامه/ فیلم خلاصه همایش

آیین نکوداشت سرآمدان ادب و هنر فارس/ گزارش تصویری/ هنرنامه/ فیلم خلاصه همایش

دومین همایش پاسداشت نخبگی/ گزارش تصویری/ هنرنامه/ فیلم خلاصه همایش

اولین همایش پاسداشت نخبگی/ گزارش تصویری/هنرنامه/ تیزر بزرگداشت دکتر ملک حسینی

مراسم نکوداشت زنده یاد آقای دکتر علی اصغر خدادوست/ گزارش تصویری/ فیلم سخنرانی آقایان استاد دکتر خدادوست و مهندس محمدی