بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

بنیاد نخبگان استان فارس در سال 1387 با حکم رسمی معاون محترم علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری به عنوان اولین دفتر استانی نخبگان آغاز به کار کرد . این بنیاد در ابتدا با همکاری دانشکده علوم دانشگاه شیراز در ساختمان مدیریت دانشکده علوم فعالیت خود را آغاز نمود که سال 1389 با حمایت مستقیم استاندار فارس به باغ مهر جوان  (پارک سرمایه گذاری استان فارس) انتقال یافت و هم اکنون مشغول فعالیت می باشد .

از افتخارات بنیاد نخبگان فارس به عنوان اولین بنیاد نخبگان استانی کشور می توان به راه اندازی واحد توانمند سازی نخبگان - مرکز پژوهش و نخبه پروری و همچنین واحد تجاری سازی اختراعات در استان فارس اشاره کرد.

آشنایی با اعضا شورای علمی بنیاد نخبگان استان فارس